บริษัท อัลติเมท เทคโนโลยี จำกัด

เราให้บริการระบบสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สาย ครบทุก Generation อันได้แก่ 2G, 3G, 4G และ เตรียมความพร้อมไปสู่เทคโนโลยี 5G ปัจจุบันเราได้มีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมระบบ IOT กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็น NB-IOT และ LoRaWAN เราให้บริการด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งบริการ ของเราเป็นในรูปแบบ ONE STOP SERVICES ตั้งแต่การวางแผนเครือข่าย Radio, Fiber Optic, Civil Work และ ดูแลควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยคุณภาพ และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง

 


ULTIMATE หมายถึง ที่สุดไม่ว่าจะมากที่สุด สูงที่สุด ดีที่สุด เรามีความยินดีที่ท่าน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความเป็น ที่สุด กับเรา


 

เราให้บริการงานติดตั้ง และ ดูแล ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม อย่างครบวงจรด้วยบริการในรูปแบบ One Stop Services ทำให้ท่านประหยัดเวลาการค้นหาผู้รับเหมาที่มีความพร้อมในการให้บริการแบบครบวงจร ลดช่องว่างในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ซึ่งบริการของเรามีดังต่อไปนี้

NETWORK PLANNING การวางแผนเครือข่าย GSM, UMTS, LTE รวมถึงระบบ IOT เพื่อรองรับอุปกรณ์ใหม่ ในอนาคต ด้วยทีมงานที่่มีประสบการณ์ และเครื่องมือทีมีประสิทธิภาพด้วยความแม่นยำสูง เพื่อให้ทางผู้ให้บริการลงทุนเครือข่ายได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

CIVIL WORK ให้บริการติดตั้งงาน Civil ระบบฐานราก ระบบไฟฟ้า และ Cell Site Tower ตั้งแต่ Pico Cell (IBC DAS), Small Cell ไปจนถึง Macro Cell

TELECOM EQUIPMENT(TE) ให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ BTS, NodeB, eNode B รับส่งสัญญาณทุกระบบ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตการทำงาน

TRANSMISSION ให้บริการเดินสาย OSP Fiber Optic, Splice, Terminate สำหรับเชื่อมต่อสถานีฐานเข้าด้วยกัน

NETWORK OPTIMIZATION ดูแลและปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ให้มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังให้บริการดูแล และแก้ไขปัญหาการใช้งานโทรศัพท์ระดับ End User จนถึงระดับภาพรวมเครือข่ายของผู้ให้บริการ

 


 

 

OUR CLIENTS

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำในประเทศ และผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารชั้นนำระดับโลกมากมาย การให้บริการในรูปแบบ ONE STOP SERVICES ของเราได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และแก้ไขปัญหาการใช้งานได้อย่างครบวงจร


PROJECT REFERENCES

  • โครงการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณสถานีฐาน(TE) AIS ภาคตะวันออก กว่า 1000 สถานีฐาน  New Site และ Upgrade Capacity LTE900, 1800, 2100 (3 CA)

  • โครงการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณระบบ(TE) TRUE พื้นที่ภาคกลาง กว่า 300 แห่งเพื่อให้รองรับระบบ CA

  • โครงการปรับรุงคุณภาพสัญญาณ(RF Optimization) ของระบบ  AIS DTAC และ TRUE มากกว่า 5000 สถานี ในพื้นที่ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต้

  • โครงการติดตั้งอุปกรณ์รับส่งสัญญาณภายในอาคารระบบ(IBC) AIS, DTAC และ TRUE ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ มากกว่า 200 อาคาร

  • โครงการวางแผน และ ติดตั้ง IOT ระบบ LoraWAN ให้กับ การสื่อสาร แห่งประเทศไทยพื้นที่ ภาคใต้และ ตะวันออก

 


ตัวอย่างบริษัทที่เราได้เข้าไปทำการปรับปรุงสัญญาณติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

 

28,193 views