Job Application

รวมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา เด้วยตำแหน่งงานที่เปิดรับดังต่อไปนี้ท่านสามารถส่งประวัติ พร้อม Resume ระบุตำแหน่ง และพื้นที่ ที่ประสงค์ทำงานมาได้ที่ email
RF Engineer
Site Supervisor
Drive Test Team
Installation Team