JOB APPLICATION

รวมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา ด้วยตำแหน่งงานที่เปิดรับดังต่อไปนี้ท่านสามารถส่งประวัติ พร้อม Resume ระบุตำแหน่ง และพื้นที่ ที่ประสงค์ทำงานมาได้ที่ email hr@ ultimate.co.th


RF Engineer
-ออกแบบวางแผนตำแหน่งติดตั้ง ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
-วิเคราะห์ Log File เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ
-นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
-ทำรายงานสรุปผล สำหรับการตรวจรับงาน
คุณสมบัติ
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุระหว่าง 22-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไฟฟ้า,สื่อสาร,โทรคมหาคม หรือ คอมพิวเตอร์


Site Supervisor
-ควบคุมงานติดตั้ง
-ทำงานบนที่สูง สำหรับตรวจงานการติดตั้ง
-สรุป BOQ/BOM ของแต่ละไซท์งาน
-จัดเตรียมข้อมูล และ ตรวจรับงานกับทางผู้ให้บริการ
คุณสมบัติ
-ไม่จำกัดเพศ
-อายุระหว่าง 22-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไฟฟ้า,สื่อสาร,โทรคมหาคม หรือ คอมพิวเตอร์


Drive Test Team(รับเหมา)
-ตรวจวัดสัญญาณโทรศัพท์
-ส่งผลการวัดสัญญาณ เพื่อให้ทางวิศวกรทำการวิเคราะห์
-ทำงาน 26 วันต่อเดือน
-ราคาเหมา รถ ที่พัก และค่าน้ำมัน
คุณสมบัติ
-ไม่จำกัดเพศ
-ไม่จำกัดอายุ
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีรถส่วนตัว


ทีมติดตั้ง  (ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และ ภาคใต้)
-ติดตั้ง อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Node B
-ติดตั้ง เสาสัญญาณ โทรศัพท์
-ติดตั้ง เดินสาย Fiber Optic/Fttx
คุณสมบัติ
-ไม่จำกัดเพศ
-ไม่จำกัดอายุ
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-ผ่านการอบรมในที่สูง