เกี่ยวกับเราABOUT US

เราเริ่มจากให้บริการติดตั้ง และดูแล รวมถึงปรับปรุงคุณภาพสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM(2G) และเปลี่ยนผ่านมาเป็นเทคโนโลยี 3G,4G และมาถึง 5G ในปัจจุบัน ซึ่งเราได้เล็งเห็นถึงความรวดเร็วในการปรับปรุงเครือข่ายภายในไม่กี่ปีมานี้ และได้เห็นถึงโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรับใช้ให้เข้ากับคนไทย โดยได้เริ่มพัฒนาอุปกรณ์ และซอร์ฟแวร์เพื่อรองรับ 5G มาตั้งแต่ปี 2018 จนสามารถใช้งานได้จริงและมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมากมาย

VISION

  • เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมยุคใหม่ ทั้ง AI, IOT และ 5G เพื่อสังคมไทย ให้ใช้งานได้ง่าย และใช้ได้จริง ต่อยอดไปถึง Smart City

MISSION

  • พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทัดเทียมกับประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี
  • เราสร้างผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความเหมาะสมกับคนไทย

TELECOM PROJECT REFERENCES


INSTALL EQUIPMENT

Install Equipment Base Station AIS EAST 1,000+ SITES NEW SITE AND UPGRADE CAPICITY LTE900 , LTE1800 , LTE2100
(3CA)


INSTALL EQUIPMENT

Install Equipment Base Station TRUE CENTRAL 500+ SITES UPGRADE BASE STATION TO 5G)


RF Optimization

Optimization more then
5,000 Sites in Central , North North East , East and South

RF Optimization

Optimization more then
2,000+ Sites in , North North East


INSTALL EQUIPMENT

Install Equipment Base Station TRUE CENTRAL 300+ SITES UPGRADE BASE STATION TO 3CA

BOARD OF DIRECTOR

Member Image

Sarawut Petpiroon

CEO