5G Autonomous Drone

ปฏิบัติภารกิจค้นหา สำรวจ รักษาด้านความปลอดภัย อัตโนมัติ ด้วยโดรนรายแรกของไทย ที่ควบคุมด้วยระบบ 5G

ควบคุมได้อย่างใจ ได้จากทุกที่ทั่วโลก

Better Anywhere AI 5G Autonomous Drone

ควบคุมผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ 5G ความหน่วงต่ำ มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ทำให้คุณสามารถควบคุมโดรนได้จากที่ใดก็ได้ในโลก

ทำงานด้วยระบบ AI สามารถตรวจจับวัตถุ และติดตามเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ นำไปใช้ในปฏิบัติการภารกิจได้อย่างหลากหลาย

ควบคุมและวางแผนการบินผ่านแพลตฟอร์ม Eagle Eyes™ ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรของเราได้อย่างน่าทึ่ง

Control by 5G Low Latency , High Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Control multi Drone by 5G

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Streaming Realtime with 5G

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Control Drone Anywhere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Low Latency

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

High Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Control by 5G

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Control Multi Drone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Steaming Drone

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

การประยุกต์ใช้งาน

ด้วยความสามารถที่ผนวกเทคโนโลยีมากมายเข้าด้วยกัน ทำให้โดรนของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลาย

SMOKE DETECHTION

SMOKE DETECHTION

SMOKE DETECHTION

SMOKE DETECHTION

SMOKE DETECHTION

SMOKE DETECTOR